0937.890.095

metrople thu thiem

THE METRO POLE THỦ THIÊM

09/04/2019

Dự án The Metropole Thủ Thiêm là khu tài chính thương mại nổi tiếng tại Việt Nam và phồn thịnh bậc nhất châu Á. Nó được phí như...

Xem chi tiết